• Дипломдун негизинде ВПО

 • Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Орус филологиясы факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Педагогика, психология жана дене тарбия факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Искусство факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Чыгыш таануу жана тарых факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Юридика факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Табият таануу жана география факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Математика жана информациялык технологиялар факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Физика – техника факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Бизнес жана менеджмент факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Эл аралык мамилелер факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Кыргыз-европа факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Кыргыз-түрк факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Кыргыз-кытай факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Медицина факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Теология факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Кино академиясы
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Финансы – юридикалык колледж
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Индустриалдык-педагогикалык колледж
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Медициналык колледж
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Өзгөн эл аралык медициналык колледжи
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Кыргыз-Россия факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Арашан гуманитардык институту
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Эл аралык билим берүү программалары колледжи
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  STEM инновациялык колледжи
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Международный медицинский факультет
  Адистик Күндүзгү Сырттан