• Магистратура

 • Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Орус филологиясы факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Педагогика, психология жана дене тарбия факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Искусство факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Чыгыш таануу жана тарых факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Юридика факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Табият таануу жана география факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Математика жана информациялык технологиялар факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Физика – техника факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Бизнес жана менеджмент факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Эл аралык мамилелер факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Кыргыз-кытай факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Теология факультети
  Адистик Күндүзгү Сырттан
  Международный медицинский факультет
  Адистик Күндүзгү Сырттан